Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Yerelde Artan Etki: Gedik Üniversitesi'nden İGÜ'ye Ziyaret
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Haberler


Yerelde Artan Etki: Gedik Üniversitesi'nden İGÜ'ye Ziyaret


İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü 16 Aralık'ta İstanbul Gedik Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Yücel Kamar'ı ağırladı.


İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü 16 Aralık'ta İstanbul Gedik Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Yücel Kamar'ı ağırladı. 7-8 Aralık 2022'de Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı'nda "En'lerin başvurularını içeren Uluslararası Kredi Hareketliliği Projeleri" üzerine gelişen sohbet esnasında başlayan diyalog ziyaret ile nihayetlendi. İçerik bakımından gereken teknik bilgiye ve uluslararasılaşma stratejileri için güçlü bir dayanağa sahip olmaması dolayısıyla halihazırda ICM(KA-171) Proje deneyimine sahip olmayan Gedik Üniversitesi nezdinde koordinatör Yücel Kamar'a KA-171 projeleri hususunda bilgilendirme sağladı. İGÜ'ye ilk kez 2020 KA-171 çağrısında UDİO-K tarafından Azerbaycan ve ukrayna için kazandırılan KA-171 değişimleri, 2022 yılı çağrısında ortaklığa ABD, Endonezya ve Ürdün'ün de eklenmesiyle "Bir Dünya Üniversitesi Olma" ideali için önemli bir aşama kaydettirdi. Oldukça yoğun başvuruya sahip ancak bütçesi diğer projelerden nispeten az olan KA-171 çağrılarında hibe alabilme başarısının anahtarının paylaşılması noktasında "Bilgi paylaştıkça çoğalır" prensibinden hareket eden UDİO-K, ziyaret kapsamında İGÜ'yü yakın yıllarda kurulmuş olan diğer üniversitelerden ayıran sinerji ve motivasyonu Kamar ile paylaştı. Ziyaret kapsamında proje süreçlerinin yanı sıra UDİO-K'nın dokümantasyon ve arşiv süreçleri başta olmak üzere seçim, takip ve koordinasyon gibi hususlar üzerinden Koordinatörlüğümüzün çalışma stili hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleşen ziyaretin üniversitemizin yerel boyutta tanınırlığının artırılması noktasında önemli katkılar sunması hedeflenmektedir.

Haberler