Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Misyon ve Vizyon

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Misyon ve Vizyon


Misyonumuz

Üniversitemizin vizyon olarak belirlemiş olduğu “Sürekli gelişim yolunda değer üreten dünya üniversitelerinden olmak” hedefine ulaşması yönünden ihtiyaçları, mevcut konjonktür dahilinde potansiyeli ve ulusal stratejiler ışığında belirlenmiş uluslararasılaşma hedeflerini dikkate alarak yurtdışı üniversitelerle öğrenci değişimi, idari ve akademik personel değişimi, ortak program, proje, araştırma ve toplantı ve diğer alanlarda karşılıklı işbirliği hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmektir.


Vizyonumuz

 
Misyonumuz gereği olan uluslararasılaşmayı ilke edinen, daha iyi hizmet vermek için sürekli kendini geliştiren ve yenileyen, üniversitemizi uluslararasılaşma gücü bakımından kaynakların etkin kullanımı yoluyla en üst sıralara taşıyan, AB eğitim politikaları ve Bologna süreciyle uyumlu, bir dünya üniversitesi olma yolunda tüm dünya üniversiteleri bakımından kapsayıcı, çok kültürlülüğe açık, değerleri ve değer üretenleri destekleyen öncü ve saygın bir koordinatörlük olmak.