Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Öğrenim Hareketliliği

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Öğrenim Hareketliliği


Erasmus logo

Erasmus Öğrenim Hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmalar çerçevesinde (açık kontenjanlar dahilinde) gerçekleştirilir. Öğrenim hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı olan ve olmayan) bir öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar. Öğrenim hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir (bkz. Uygulama El Kitabı).

BAŞVURU KOŞULLARI

Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar aşağıdadır.  

1.Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,

2.Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.

Not:  Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir

BAŞVURU BELGELERİ

1. Ön Başvuru Formu: Resimli ve imzalı olacaktır. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi)

2.Transkript (Güncel Not Dökümü):  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından İngilizce transkript alınacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme; İGÜ-Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak “Erasmus Yabancı Dil Sınav” sonucu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır. 
Başarı Notu = GNO x 0,50 +  Yabancı Dil Puanı x 0,50/bölüm kontenjan sayısı

İlave olarak, Uygulama El Kitabı'nda açıklanan ilgili hususlar ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler de dikkate alınır.

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus öğrencisi olabilir. Ancak, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından "10 puan" düşürülecektir.  

 

HİBE:

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması söz konusudur). Hibe miktarları ile ilgili dosya sayfamızda bulunmaktadır.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.


YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Öğrenci, başvuru formlarını hazırlanmadan önce gideceği üniversitenin web sayfası inceleyip, akademik takvim, ders programı, başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. Güncel bilgiler için mutlaka üniversitenin sayfası incelenmelidir. Belgelerin zamanında teslim edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. 

[1] GİTMEDEN ÖNCE:

Bilgi Formu (Öğrenci bilgilerini içeren form birimimiz tarafından doldurulacaktır.) 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taahhütname 

               
A- Başvuru Formları:   
Aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim edilecektir. Belgeler, her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Formların elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir. Lütfen gideceğiniz üniversitenin formlarını kullanınız. Karşı üniversite tarafından sağlanmayan formlar ve İGÜ tarafından istenen belgeler web sayfamızda bulunan “gerekli belgeler” bağlantısında mevcuttur.

Tüm başvuru belgeleri, son başvuru tarihinden en az 10 gün önce Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. 

Başvuru Formu-Application Form: Misafir olacağınız üniversitenin web sayfasında bulunan veya e-maille size gönderilen Erasmus başvuru formudur. Bazı üniversiteler tarafından online olarak alınmaktadır.  
 
Öğrenim Anlaşması-Learning Agreement: Misafir olacağınız üniversitede alacağınız dersleri ve kredilerini gösteren bu formu, gitmeden önce bölüm koordinatörüne danışarak hazırlamalısınız. Alınacak derslerin kredilerinin toplamının 30 ECTS olma zorunluluğu vardır. Formlar başvuru evrakları ile birlikte gönderilir .
Konaklama Formu (Accommodation Form): Konaklamanın misafir olacağınız üniversite tarafından sağlanması halinde size gönderilecektir.  
Fotoğraf: Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde verilecektir.      
Pasaport Fotokopisi:  Erasmus Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz. Pasaport fotokopisi başvuru belgeleri ile birlikte birimimize verilmelidir.    
Pasaportunuzun süresinin uzatılması gerekiyorsa, Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurunuz. 
Özgeçmiş (CV): Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde hazırlanacaktır.  
Niyet Mektubu (Motivation Letter, Letter of Intention..): Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde hazırlanacaktır.  
Dil Belgesi: Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde birimimiz tarafından verilecektir.         

B- Kabul edildikten sonra:   

Kabul Belgesi Fotokopisi-Letter of Acceptance: Kabul belgesi, karşı üniversite tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz adrese veya birimimize gönderilmektedir. Her iki durumda da, belgenin orijinali öğrenciye, fotokopisi birimimize verilecektir.  

Sağlık Sigortası: Tam kapsamlı sağlık sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, eğitim alınacak ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Bazı sigortalar kalış süresini kapsamakla birlikte taahhütleri birbirini takip eden 90 veya 92 gün olmaktadır. Bu tür sigortalar kabul edilmemektedir. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsaması tavsiye edilmektedir. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca poliçenin fotokopisi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir. SGK'lı olup da Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelere gidecek öğrencilerin SGK dan ilgili formları almaları yeterli olacaktır.

Sosyol Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerin Listesi İçin TIKLAYINIZ...

Gerekli Sosyal Yardım Hakkı Belgeleri (Formülerleri) Listesi İçin TIKLAYINIZ...

Hesap Cüzdanı Fotokopisi: İstenilen herhangi bir bankadan avro hesabı açtırılıp, hesap cüzdan fotokopisi birimimize verilecektir.  

Vize Fotokopisi: Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi birimimize verilecektir veya taratılıp e-posta erasmusofisi@gelisim.edu.tr adresine gönderilecektir.

Sözleşme:Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır.

OLS (Online Linguistic Support-Online Dil Desteği) Sınavı: 2014-2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ öğrencilerin hareketlilik öncesi almaları zorunlu olan bir sınavdır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu sınav, komisyonun belirlediği 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Hollandaca) yapılacak olup, sadece eğitim alınacak dilden sınava girilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından sınav için her üniversiteye belirli sayıda lisans verilmektedir. Üniversite tarafından kesin olarak hareketliliğe katılacak öğrencilere bu lisanslar dağıtılacak olup, başkası tarafından kullanılamayacaktır.

Lisans dağıtımı Birimimiz tarafından işlemlerini tamamlayan öğrenciler için yapılmaktadır. Öğrencinin e-posta adreslerine lisans tanımlaması yapıldıktan sonra sistem tarafından sınav ile ilgili bir bilgilendirme maili gönderilecektir. Sınavın birimimiz tarafından sisteme tanımlanan son tarihe kadar yapılmış olması gerekmektedir. Sınav sadece seviye tespitine yönelik olup, hareketliliğe katılmanıza engel olmayacaktır. Sınavın hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılması ile  öğrencinin dil becerisindeki gelişmenin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sınavda alınan sonucu sadece öğrenci ve gönderen kurum görebilmektedir. Sınav sonucundan misafir olacağınız kurumun bilgisi olmayacaktır. Sınava başlamadan önce sisteme girmeniz gereken bilgilerden birisi Erasmus+ faaliyetinin başlama ve bitiş tarihidir. Dönüşte almanız gereken 2.sınav belirttiğiniz bitiş tarihinden sonra alınacaktır. Bu nedenle hareketliliğin bitiş tarihini yazarken bu tarihin dönmeyi planladığınız tarih olmasına dikkat ediniz. 

Sınav sonucuna göre B1 ve altında olan öğrencilere sistem tarafından otomatik olarak kurs tanımlaması yapılmaktadır. Bu kursu öğreniminiz süresince ücretsiz olarak online alabilirsiniz. B2 ve üstü alan öğrenciler isteğe bağlı olarak sınav dilinde veya belirtilen 6 dilden biri eğitim alacağı üniversitenin de dili ise bu dilde de kurs alabilir. İsteğe bağlı online kurs almak isteyen öğrencilerin, gerekli lisans tanımlamasının yapılabilmesi için bu taleplerini birimimize iletmeleri gerekmektedir. 

Sınavı, bilgisayarınızda müsait olduğunuz zamanlarda aşama aşama alabileceksiniz. Seviyenize göre değişen soru zorluğu vardır. Yani her bir soru için verdiğiniz cevaba bağlı olarak sonraki soru sorulacaktır. Sınavda vereceğiniz cevaplar sizin gerçek seviyenizi belirleyeceği için eğitim de bu seviyeye göre başlayacaktır. Bu nedenle vereceğiniz cevapların size ait olması alacağınız eğitim için  önemlidir. Hareketlilik öncesinde sınavı tamamlamayan öğrenci kesinlikle hareketlilikten faydalanamaz. 

 

[2] GİTTİKTEN SONRA:

Erasmus faaliyetinden yararlanan öğrenci, öğrenimine başlamadan önce hazırladığı öğrenim anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne danışarak "Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formunu (LA-Changes)" doldurulup, imzalı olarak e-maille erasmusofisi@gelisim.edu.tr adresine gönderilmelidir. Öğrenim Protokolünün 4.ve 5. sayfalarıdır  (Detaylı bilgi "Belge ve Dokümanlar" sayfasında mevcuttur).


[3] DÖNÜŞTE: 

Aşağıdaki belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir.
Katılım Belgesi (Certificate of Attendance / Letter of Confirmation): Konuk olduğunuz üniversitede tarafından verilmektedir. Bu belgenin orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı üniversiteden bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz.

Transkript: Konuk olduğunuz üniversite tarafından verilmektedir. Üniversite bu belgeyi sizin aracılığınız ile veya posta ile birimimize iletebilir.  

Pasaport Fotokopisi: Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuz fotokopisi birimimiz tarafından alınır.  LA After Mobility Formu: Döndükten sonra transkriptinize ve daha önceki LA formlarınıza göre "LA After Mobility" formunu hazırlayıp e-posta ile Uluslararası İlişkiler Birimine göndermeniz gerekiyor. 

OLS: Gitmeden önce almış olduğunuz OLS sınavını döndükten sonra da almanız gerekiyor. İlk sınav sırasında sisteme yazdığınız hareketlilik tarihinin bitişinden sonra bu sınavı almanız için sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirileceksiniz. 

Nihai Rapor Formu: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. 2014-2015 yılından itibaren online olarak alınmaktadır. Tüm belgeleriniz tamamlandıktan sonra e-posta adresinize raporla ilgili gerekli bildirim gelecektir. Raporu online olarak doldurulup, sistemde onaylamanız gerekiyor.

Geri Bildirim FormuKonuk olduğunuz Üniversiteye gidiş aşamasında ve oradaki öğreniminiz esnasında yaşadığınız deneyimleri ve değerlendirmelerinizi içeren (pasaport, vize, seyahat, kalacak yer vb.) bir formdur. Bu form bir sonraki öğrenim dönemlerinde yurtdışına gidecek öğrencilere yardımcı olması açısından önem arz etmektedir. E-posta ile erasmusofisi@gelisim.edu.tr adresine gönderilmelidir. 

AKADEMİK TANINMA: Faaliyet sonrası akademik tanınma alınan tüm krediler için yapılmaktadır. Akademik Tanınma için Learning Agreement Formunun 6.sayfası kullanılmaktadır. Belge, UİB tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınması için ilgili fakülteye/enstitüye/yüksekokuluna gönderilir.    

 

                                 2018-2019 DÖNEMİ ERASMUS+ HİBE MİKTARLARI

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400