Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Gelen Öğrenci

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Gelen Öğrenci


Yurtdışında bir üniversitede eğitim gören ve  ikili anlaşmamız bulunan üniversitelerdeki öğrenciler İkili İşbirliği Programı çerçevesinde üniversitemizde 1 dönem veya 1 akademik yıl eğitim görebilirler. 

Başvuru İçin Gereken Şartlar
  - İstanbul Gelişim Üniversitesinin’nin anlaşmalı olduğu kurumlarda kayıtlı olmak;
  - Kayıtlı olunan kurumda 1 yıl eğitim görmek
  - Anlaşmalı kurum tarafından resmi olarak öğrencinin başvurusunun yollanması (Başvuru kabulünden sonra, öğrenciye kabul mektubu iletilecektir).

Başvuru İçin Gereken Belgeler
  -  Başvuru Formu 
  -  Öğrenim Anlaşması
  -  Transkript
  -  Pasaport Fotokopisi
  - Vesikalık Fotoğraf (Jpeg)
  -  Kendi üniversitesinin İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki dönemi tanıyacağına dair onay yazısı
  -  Sağlık Sigortası (varsa)

Son Başvuru Tarihleri 
    Güz Dönemi :    15Ağustos
    Bahar Dönemi : 15 Aralık