Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Staj Hareketliliği

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Staj Hareketliliği


SErasmus logo
Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği, öğrencilerin başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Tüm öğrenciler Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanabilirler.
Staj Hareketliliği kapsamında yerleştirilecek olan öğrencilerin en az 2 ay, en fazla 12 ay süreyle staj yapma hakları bulunmaktadır. Staj, yaz dönemi de yapılabilir.
Staj faaliyeti şu kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:
·         İşletmeler

·         Eğitim Merkezleri

·         Araştırma Merkezleri

·         Diğer Kuruluşlar

Staj faaliyeti şu kuruluşlarla gerçekleştirilemez:

·         Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları

·         AB programını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

·         Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumlarla kendileri doğrudan iletişime geçip staj onaylarını aldıktan sonra Erasmus Koordinatörlüğü’ne ilan edilen tarihler arasında başvurularını yaparlar. Başvurular bir sonraki yıl için yapılır. Son sınıftakiler mezun olduktan sonra da 1 yıl içinde staj yapabilir. Tüm öğrenciler, okuldaki tüm Erasmus öğrencileri için yapılan İngilizce sınavına girmek zorundadır. Yapılan başvurular, Erasmus komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar ilan edilir. Seçim kriterleri; %50 ortalama ve %50 yabancı dilden oluşmaktadır.

Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için Avrupa Komisyonu’ndan mali destek alırlar. Öğrencilere verilecek olan aylık hibenin miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenerek Uygulama El Kitabı’nda ilan edilir. Verilen hibe karşılıksız olup, öğrencinin tüm masraflarını karşılamak amaçlı değil, yalnızca hareketliliğe yardımcı olmak içindir. Seçilmiş olan öğrenciler isterlerse “hibesiz” olarak da staj faaliyetinden yararlanabilirler.

Staj yeri bulmanızda yardımcı olması açısından daha önce staj gerçekleştirilmiş kurumların listesi için 
tıklayınız.

Gerekli Belgeler:

Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Uygulama El Kita
Erasmus Giden Öğrenci Başvuru Formu
Feragat Dilekçesi
Learning Agreement for Traineeship
                                  2018-2019 DÖNEMİ ERASMUS+ HİBE MİKTARLARI

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400