Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Uygulamada Kalite İyileştirmesi: UDİO-K Bölüm/Fakülte Koordinatörleri Oryantasyon Programı

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Haberler


Uygulamada Kalite İyileştirmesi: UDİO-K Bölüm/Fakülte Koordinatörleri Oryantasyon Programı


İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen değişimlerde öğrenim ve staj hareketliliği süreçlerinin yönetilmesinde etkin rol oynayan Uluslararası Değişim ve İş Birliği Bölüm ve Fakülte Koordinatörleri için 01.12.2022 tarihinde oryantasyon toplantısı programı düzenledi.


UDİO-K Koordinatörü Alisa Usubova'nın konuşmaları ile başlayan programa Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı ve Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu katılım sağladı. İlgili programda UDİO-K Uzmanı Sena Duman tarafından gerçekleştirilen sunumda hareketlilikler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar, gerekli dokümantasyon süreci ve izlenmesi gereken adımlar ele alındı.

Ayrıca, Sena Duman tarafından Erasmus Programından faydalanacak olan/faydalanan öğrencilerin hareketlilik öncesi ve sonrasını da kapsayan süreç içerisinde herhangi bir problemle karşılaşmamaları bakımından ders intibak işlemleri, Yönetim Kurulu Kararları ve Online Learning Agreement(OLA) sistemi hakkında detaylı bilgilendirme sağlandı.

Uluslararası Değişim ve İş Birliği Bölüm Koordinatörlerinden süreçteki deneyimlerini paylaşmak üzere Çocuk Gelişimi (İngilizce) bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Hatice Zelal Bingöl ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Güçlü Köse katılım sağlayan bölüm koordinatörlerine bilgilendirme ve önerilerde bulundu. Deneyim paylaşımı akabinde kendilerine teşekkür belgeleri Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Necmettin Maraşlı ve Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu tarafından takdim edildi.

Ayrıca, program kapsamında halihazırda Bölüm/Fakülte Koordinatörü olarak UDİO-K ile koordineli bir biçimde çalışmalar gerçekleştiren ve sayısız öğrenci sürecinde katkı sunan akademisyenler için teşekkür mahiyetinde hediyeler takdim edildi. Gerçekleşen programın öğrenci hareketlilik süreçlerinde kalite iyileştirilmesine ve böylelikle gerek Koordinatörlüğümüz gerek ise Üniversitemiz öğrenci memnuiyet düzeyinin artırılmasına katkı sunması hedeflenmektedir.

Haberler