Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Uluslararasılaşmada Yenilikçi Stratejiler

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Haberler


Uluslararasılaşmada Yenilikçi Stratejiler


İstanbul Gelişim Üniversitesi UDİO-K olarak 20 Aralık 2022 tarihinde YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen yükseköğretimde uluslararasılaşma istişare toplantısına üniversitemizi temsilen araştırma ve geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı ve UDİO-K Koordinatörü Alisa Usubova katılım sağladı.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemine dikkat çekildi.

Toplam 4 oturumdan oluşan toplantının ilk oturumunda YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe Uluslararasılaşmada Mevcut Durum, Hedefler ve Gelecek Projeksiyonları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Mustafa Efe, yükseköğretimde uluslararasılaşma için uluslararası iş birliği protokolleri, uluslararası öğrenci sayıları, uluslararası akademisyen sayısı ve uluslararası sıralamalar gibi hususların önemine değindi. Devam eden oturumda Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Dairesi Başkanı Fatih Aydın tarafından yapılan sunumda Ticaret Bakanlığınca Eğitim Sektörüne Sağlanan Destekler hususunda bilgilendirmeler sağlandı.

3. oturumda Göç İdaresi, Türkiye Ulusal Ajansı, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından sunum gerçekleştirildi. Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Hür Güldü yükseköğretimde hareketliliğin en fazla olduğu ülkelerin Avrupa ülkeleri arasında Giden Yönlü “Polonya, Almanya, İtalya, İspanya ve Çekya, gelen yönlü ise “Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda ve İtalya olduğuna, Avrupa dışında ülkeler arasında ise en çok gidilen ülkeler Bosna Hersek, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve Ürdün, en çok gelinen ülkeler Azerbaycan, Ürdün, Bosna Hersek, Ukrayna ve Rusya olduğuna değindi. Yükseköğretim kurumlarının Erasmus+ Programında aktif bir şekilde yer almasının önemine değinen Hür Güldü, özellikle Merkezi Projeler kapsamında yükseköğretim başvurularının artması hususunda teşvikin yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Toplantı üniversiteler arası iş birlikleri, uluslararası öğrenci temini kabul kriterleri ve TR-YÖS, uluslararası öğrenci vize ve ikamet işlemleri, TÖMER’ler, eğitim fuarları, uluslararası sıralamalar ve uluslararası rekabet, uluslararası akademisyen istihdamı ile ilgili görüş, soru ve öneriler ile sona erdi. Günümüzde yükseköğretim alanı, giderek artan bir ölçüde uluslararasılaşma eğilimi göstermektedir. Dünyada uluslararası öğrenci sayısının gittikçe artması ile ulusal ve uluslararası stratejiler önem kazanmakta ve yükseköğretimde uluslararasılaşma kaçınılmaz hale gelmektedir. YÖK, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nden de görüldüğü üzere uluslararasılaşmaya azami önem göstermektedir.

YÖK’ün uluslararasılaşma stratejini benimseyen İstanbul Gelişim Üniversitesi uluslararasılaşma yoluyla beşeri, sosyal, kültürel, entelektüel ve örgütsel sermayesini artırmayı kendisine hedef olarak benimsemiştir. Bu bakımdan, toplantı kapsamında elde edilen bilgiler İGÜ Uluslararasılaşma stratejisine yön vermesi açısından önem arz etmektedir.

Haberler