Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adım: Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Haberler


Uluslararasılaşma Yolunda Yeni Adım: Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı


İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı’na katılım sağladı. Üniversitemizi temsilen UDİO-K Koordinatörü Alisa USUBOVA’nın katılım sağladığı ve 4 oturumdan oluşan toplantı, 2 gün boyunca devam etti.


Toplantının ilk oturumu, Türkiye Ulusal Ajansı yetkililerinden Meliha Hilal ALTIOK’un Jean Monnet Faaliyetleri üzerine sunumu ve Medipol Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi yetkililerinin projeye ilişkin deneyimlerini paylaşmasıyla gerçekleşti.Toplantının ikinci oturumunda, Erasmus Mundus Yüksek Lisans Programları, Türkiye Ulusal Ajansı yetkililerinden Fatma Nur BAŞAK’ın sunumuyla ele alınmış, Kadir Has Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yetkilileri de Mundus kapsamında proje deneyimlerini katılımcılar ile paylaşmışlardır.

Toplantının ikinci günü ilk oturum ise Ürdün Ulusal Erasmus Ajansı ve Ürdün Sumaya Üniversitesi yetkililerinin Yüksek Öğretimde kapasite geliştirme ve RISE(Realising Integration Through Social Enterprise) projeleri hakkında bilgilendirici sunumuyla başlamış, Kütahya Üniversitesi deneyim paylaşımıyla devam etmiştir. Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı’nın son oturumu, Türkiye Ulusal Ajansı yetkililerinden Ahmet ÇÖREKÇİOĞLU’nun Avrupa Üniversiteleri hakkındaki sunumuyla noktanlandı. Toplantıda öne çıkan en önemli husus ise Türkiye'deki kurumların Brüksel merkezli projelere başvuru sağlanabilmesi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her yıl 20 Milyon Avro katkı payı ödediği ancak buna karşın yeterince başvuru gerçekleştirilmediği yönünde oldu. Yükseköğretim kurumları ile birlikte STK'ların da başvuru gerçekleştirebildiği projelerde tamamen İngilizce olarak başvuru gerçekleştirildiğinden yükseköğretim kurumlarının avantajlı konumlarına dikkat çekilerek fondan yararlanma oranlarının çok az olduğu, ödenen katılım payının kaliteli proje teklifleriyle ülkemize geri dönmesinin önemi ve gerekliliği vurgulandı. KA-3 Projeleri olarak da addedilen Jean Monnet, Mundus, Avrupa Üniversiteleri proje başvurularını içeren Merkezi Projeler çağrılarında Kadir Has Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Medipol Üniversitesi'nin başarılı proje teklifleri ve proje teklifi sunarken özen gösterdikleri püf noktalar katılımcıların dikkatine sunuldu.

Halihazırda KA-3 Projesine sahip olmayan İGÜ'nün bu toplantı vesilesiyle Türkiye Ulusal Ajansı'nın önemle teşvik ettiği Brüksel merkezli projelere yönelmesi ve ayrıca KA-3 projelerinden pay alabilen kapasiteye erişmesi, böylelikle de finansman kaynaklarının çeşitlenmesine ve prestijinin güçlenmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.

 


Haberler