Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

EAIE'ın İGÜ'ye Katkıları Devam Ediyor: Letonya İle Anlaşma İmzalandı

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Haberler


EAIE'ın İGÜ'ye Katkıları Devam Ediyor: Letonya İle Anlaşma İmzalandı


Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü tarafından Eylül ayında katılım sağlanan Avrupa' nın en büyük yükseköğretim Fuarı olan EAIE Uluslararası Eğitim Fuarı'nda sağlanan görüşmeler sonucu yeni bir anlaşma imzalandı.


Barcelona’da gerçekleşen ve UDİO-K Koordinatörü Alisa USUBOVA ve UDİO-K Program Uzmanı Sena DUMAN' ın katılım sağladığı fuar sonrasında kurumlara bilgilendirme ve teşekkür mailleri iletildi. Gerçekleştirilen temaslar sonucu Letonya’da bulunan Transport and Telecommunication Institute ile Havacılık Yönetimi, Elektrik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor Bakım bölümlerini kapsayan anlaşma süreci nihayete erdi.

Kurumlar, anlaşma kapsamında öğrenci ve personel değişimi sağlayabilecektir. Transport and Telecommunication Institute, Letonya’nın başkenti Riga’da bulunmaktadır. Üniversite, başkent Riga’nın en büyük üniversitesi ve aynı zamanda bir teknik üniversitedir. Üniversitenin kuruluşu ise 1919 yılına kadar dayanmaktadır. Bu yönden köklü bir kurum olması hem öğrencilerimiz hem de üniversitemiz için kaliteli değişim bağlamında büyük önem arz etmektedir. 7 fakülteye sahip üniversitenin eğitim kalitesi teknik ve akademik yönden yetkin konumdadır.

Bilhassa, halihazırda havacılık alanında oldukça az anlaşmaya sahip olmamız dolayısıyla Letonya ile yapılan anlaşma öğrenci ve personelimize hareketlilikleri kapsamında tercih edebilecekleri kurumlar bağlamında daha fazla alternatif sunmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Avrupa’nın en büyük eğitim fuarı EAIE, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne uluslararasılaşma hedeflerine ulaşması bağlamında katkı sağlamaya devam etmektedir. UDİO-K, küresel anlamda etkinliğini yazdığı projeler, düzenlediği etkinlikler ve her geçen gün artan iş birlikleriyle artırmaya ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne değer katmaya devam edecektir.

Haberler