Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Hakkımızda
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Hakkımızda


Erasmus Koordinatörlüğü, Üniversitemizin yurtdışı eğitim ve araştırma alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik programlardan, Erasmus değişim programı anlaşmaları, öğrenci ve personel değişiminden, yurt dışı üniversiteler ile ikili anlaşma yapılmasından sorumlu bir birimdir. Erasmus Koordinatörlüğü Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyelini dikkate alarak yurtdışı üniversitelerle öğrenci değişimi, idari ve akademik personel değişimi, ortak program, proje, araştırma ve toplantı ve diğer alanlarda karşılıklı işbirliği hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bununla Erasmus Koordinatörlüğü yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini güçlendirerek çeşitli kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Erasmus değişim programları katılımcılara hem akademik, hem de sosyal açıdan birçok katkıda bulunmaktadır. Değişim programları ülkeler arası ve kurumsal işbirliklerinin artmasına, öğrenci ve personelin kültürlerarası etkileşiminin sağlanmasına, katılımcıların mesleki ve kişisel becerilerinin artmasına, üniversitemizin yurtdışındaki tanınırlığının artmasına, katılımcıların özgüven kazanmasına ve kendi sınırlarını tanımasına katkı sağlamaktadır.
 
Bologna sürecinin hedeflediği Avrupa yükseköğretim alanı çerçevesinde Avrupa Birliği’ne üye olan gelişmiş ülkelerdeki eğitim-öğretim sistemi ile uyumluluk ve uluslararasılaşmaya katkıda bulunmak üniversitemizin nihai hedefidir. Bu amaçla, Erasmus Koordinatörlüğü Avrupa’da bulunan üniversiteler ve enstitüler ile ikili ilişkiler kurarak, üniversitemiz ile bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminden, ortak proje hazırlamasına kadar her türlü bilimsel ve kültürel işbirliğine önderlik etmektedir. Bu kapsamda Avrupa’da yüze yakın üniversite ve Avrupa dışından ise saygın üniversiteler ile işbirliğimiz bulunmaktadır.