Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Karma Yoğun Program (BIP) Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


Karma Yoğun Program (BIP) Başvuru Sonuçları


Karma Yoğun Program (BIP) başvuru sonuçları açıklanmıştır.


“Green Business” konulu Erasmus+ Karma Yoğun Program başvuru sonuçları açıklanmıştır. 
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
Karma Yoğun Programa (BIP) başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Erasmus+ Genel Toplam Puanlarına göre listeler oluşturulmuştur.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
Asıl Listede yer alan öğrencilerin 03.01.2024 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Uluslararası Değişim İş Birliği Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr)  yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. 
03.01.2024 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir. 
Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre öğrenci seçilecektir.
 
Oryantasyon Programı
BIP’e  hak kazanan öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
Öğrenciler e-postalarını sık sık kontrol etmekle, UDİO-K tarafından yayınlanan bütün duyuruları takip etmekle, koordinatörlük ile iletişim halinde olmakla yükümlüdürler. Aksi durumda oluşabilecek aksaklıklardan (örneğin, e-postasını kontrol etmeyip başvuru tarihini kaçırmak, duyuruları okumayıp herhangi bir gelişmeden haberdar olmamak vb. ) öğrenci sorumludur.

“Green Business” Karma Yoğun Program (BIP) Başvuru Sonuç Listesi
Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itiraz dilekçelerini 29.12.2023 tarihi saat 17.30’a  kadar  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr)  gönderebilirler.  Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçeler değerlendirilip olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.