Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

KA-107 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


KA-107 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları2020-1-TR01-KA107-090052 numaralı KA-107 Erasmus+ Personel Hareketliliği programı kapsamında Erasmus Ders Verme Hareketliliği ve Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Asıl ve Yedek listeler tarafımıza tahsis edilen kontenjanlar doğrultusunda adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmiştir. 
 
  • Asıl Listede yer alan personelin hareketliliğe katılıp katılmayacağını 15 Ağustos 2022 tarihine kadar ofisimize bildirmesi gerekmektedir. İlgili tarihten sonra mücbir bir sebep göstermeden feragat eden personelin bir sonraki başvurusundan -15 puan düşülecektir. Asıl listede yer alan personelden hareketliliğe katılmaktan vazgeçen olduğu takdirde yedek listede yer alan personele hak tanınacaktır. 
  • Uluslararası Kredi Hareketliliği projesi çerçevesinde Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilebilecek bölümler İşletme(İngilizce-Türkçe), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler(İngilizce-Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce-Türkçe), Ekonomi ve Finans (İngilizce-Türkçe)  bölümlerini kapsadığından Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine ilgili bölümün akademik personeli başvuruda bulunabilmektedir. Ancak ilgili bölümden mezun olup kadrosu farklı bölümlerde olan personelimiz de hareketliliğe başvuruda bulunmuştur. Hareketlilik gerçekleştirilecek olan bölümler için ikili anlaşmanın olması zorunluluğunu göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen alanlardan başvuran personele +15 puan uygulaması ile öncelik verilmesi Erasmus Komisyonunca uygun bulunmuştur. 
  • Alan dışı başvuruda bulunan personelden hareketliliğe hak kazanan olması ve karşı kurumun anlaşma zorunluluğunu gerekçe göstererek personeli kabul etmemesi durumunda personelin hakkından feragat etmesi gerekecektir. 
  • Adaylar değerlendirme kriterlerine göre puanlandırıldığında eşit puanlar ortaya çıkmakta ve sıralama için ek kriter ihtiyacı doğmaktadır. Bu durumda, adayların daha önce Erasmus Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliklerinden yararlanmış olup olmadıklarına, hareketlilikten yararlandılarsa kaç kere yararlandıklarına, önceliklendirme ve kıdem durumlarına bakılmış, ayrıca fakülte bazında katılım sayıları da göz önüne alındığında katılım sayısı az olan fakültelere/ bölümlere öncelik tanımıştır. 
  • Asıl listede yer alan personelden hareketliliğe katılmaktan vazgeçen olduğu takdirde yedek listede yer alan personele hak tanınır. 
  • Yedek listede yer alan personel, rektörlük onayı dahilinde hareketliliğe hibesiz katılabilir.
 
 
Azerbaycan Projesi kapsamında anlaşmalı üniversiteler dışında başka bir üniversitede hareketlilik gerçekleştirilemez. 
 
Hareketliliğe hak kazanan personelimiz sonraki aşamalarla ilgili Personel Hareketliliği Rehberi’nden detaylı bilgi edinebilir. 
 
KA-107 Erasmus+ Personel Hareketliliğine katılmaya hak kazanan personellerimizi tebrik ederiz.
 
Başvuru sonuçlarına itirazların alınması:  10  -16 Ağustos 2022
 
Başvuru sonuçlarına itirazların değerlendirilerek değişiklik olması takdirde başvuru sonuçlarının son halinin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022