Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

KA-107 ERASMUS+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Hakkında

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


KA-107 ERASMUS+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Hakkında2020-1-TR01-KA107-090052 numaralı projemiz kapsamında Erasmus+ ders verme ve eğitim alma hareketliliğine katılmak isteyen personelimiz için Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları E-Devlet Kariyer Kapısı Üzerinden (https://portal.ua.gov.tr/)  28.06.2022- 22.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
 
Başvuru kriterleri ve detaylı bilginin yer aldığı Personel Hareketliliği Rehberi için lütfen tıklayınız.  Başvurunuzu yapmadan önce lütfen Personel Hareketliliği Rehberini dikkatli bir şekilde okuyunuz.
 
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
 
KA-107 Personel eğitim alma ve ders rerme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin üniversitemizde tam veya kısmi zamanlı olarak fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında sözleşme olan personel faaliyetten faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak üniversitemizde çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumdan başvuruda bulunur.
 
KA-107 Erasmus+ Ders Verme hareketliliğine sadece akademik personelimiz başvuruda bulunabilmektedir. 
 
İlgili proje sadece İşletme(İngilizce-Türkçe), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler(İngilizce-Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce-Türkçe), Ekonomi ve Finans (İngilizce-Türkçe)  bölümlerini kapsadığından Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine ilgili bölümün akademik personeli başvuruda bulunabilecektir. 
 
KA-107 Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında üniversitemiz idari personeli önceliklidir. Üniversitemiz idari personeli dışında İşletme(İngilizce-Türkçe), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler(İngilizce-Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce-Türkçe), Ekonomi ve Finans (İngilizce-Türkçe)  bölüm akademik personeli de Eğitim Alma Hareketliliğine başvuruda bulunabilmektedir. 
 
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
 
Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları E-Devlet Kariyer Kapısı Üzerinden online olarak yapılmaktadır. Aşağıda yer alan belgelerin başvuru esnasında eklenmesi gerekmektedir.   
-Yabancı dil sonuç belgesi (zorunlu)  
-Kurumlar arası yeni bir anlaşma sağladıysa anlaşmanın kopyası veya anlaşma e-posta onay metni  
-Bedensel engelli ise engelini gösteren rapor  
-Şehit/gazi yakını veya gazi personel ise bunu kanıtlayan belge
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
Erasmus+ eğitim alma ve ders verme hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri için lütfen tıklayınız.
 
KONTENJANLAR
 
Erasmus+ Ders Verme hareketliliği için ayrılan toplam kontenjan 2 kişiliktir. 
Erasmus+ Eğitim Alma hareketliliği için ayrılan toplam kontenjan 3 kişiliktir. 
 
HAREKETLİLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜLKE VE ÜNİVERSİTE
 
Hareketlilik Gerçekleştirilecek Ülke Üniversite
Azerbaycan ADA Üniversitesi
Azerbaycan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
 
HİBELER VE HAREKETLİLİK SÜRELERİ
 
Hibeler ve Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığıpersonel hareketliliği rehberi için lütfen tıklayınız.. 
 
HİBESİZ KATILIM

Yedek Listede yer alan personel hareketliliğe rektörlük onayı ve kontenjan dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilir. 
 
ÖZEL İHİYAÇ DESTEĞİ
 
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.