Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınav Başvurusu

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınav Başvurusu


Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınav Başvurusu başlamıştır.


Erasmus+ Programına başvuruda bulunmak isteyen tüm öğrenciler için 19-20-21-22 Nisan 2021 tarihlerinde online Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılacaktır.  Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilmek için OBIS üzerinden Belgeler menüsü altından 08.04.2021-15.04.2021 tarihleri arasında başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sınav ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Sınav Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız. 
 
2021 yılında yapılacak olan bütün Erasmus+ Öğrenim/ Staj Hareketliliği ve Konsorsiyum Projelerine Erasmus+ Yabancı Dil Sınavından almış olduğunuz puan ile başvuruda bulunabileceksiniz. Erasmus+ Programı başvuruları açıldığında ayrıca bir sınav yapılmayacaktır. 
 
Önemli Not: Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olan öğrencilerin daha sonra Erasmus+ Programına başvuruda bulunabilmeleri için başvuru esnasında aşağıdaki kriterleri sağlamaları gerektiğini lütfen unutmayınız. 
 
  1.  Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik not ortalamasına sahip olması; (Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.)
  2. Yüksek Lisans öğrencilerinin en az 2.50/4.00, Doktora Öğrencilerimim en az 3.00/4.00 genel akademik not ortalamaya sahip olması. (Henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu dikkate alınır.)
  3. Son sınıf öğrencileri Erasmus+ Yabancı Dil Sınavından almış oldukları not ile yalnızca Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunabilirler.