Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Ek Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


Erasmus+ Personel Eğitim Alma Ek Başvuru Sonuçları


Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Ek Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.


2018-1-TR01-KA103-049956 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programı kapsamında 13 personel hareketliliğe başvuruda bulunmuştur.  Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği için başvuran 13 adaydan 11 aday asıl listeden ilgili programa hibeli olarak katılmak için hak kazanmıştır.

Hareketliliğin 31.05.2021 tarihine kadar gerçekleştirme zorunluluğu olduğundan Asıl Listede yer alan personelin hareketliliğe katılıp katılmayacağını 27 Nisan 2021 tarihine kadar ofisimize e-posta ile bildirmesi gerekmektedir.  Asıl listede yer alan personelden hareketliliğe katılmaktan vazgeçen olduğu takdirde yedek listede yer alan personele hak tanınacaktır. 


Yedek listede yer alan personel rektörlük onayı ile hareketliliğe hibesiz  olarak katılabilir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Ek Başvuruları Asıl ve Yedek Liste için tıklayınız. 

Hareketliliğe hak kazanan personelimiz sonraki aşamalarla ilgili Personel Hareketliliği Rehberinden detaylı bilgi edinebilir. 


Erasmus+ Personel Hareketliliğine katılmaya hak kazanan personellerimizi tebrik ederiz.