Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Erasmus+ Konsorsiyum Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


Erasmus+ Konsorsiyum Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları


Erasmus+ Konsorsiyum Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.


Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
2021 Proje Yılı Tüm Medya ve İletişim Federasyonu Koordinatörlüğünde yürütülen Küçük Adımlar Büyük Sonuçlar projesi (2021-1-TR01-KA131-HED-000030980) ve 2021 Proje Yılı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Akıllı Konsorsiyum projesi (2021-1-TR01-KA131-HED-000007621) çerçevesinde Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 
2021 Yılı Ulusal Ajans Uygulama El kitabında yer alan seçim ölçütleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Seçim Ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Küçük Adımlar Büyük Sonuçlar projesi ve Erasmus+ Akıllı Konsorsiyum Projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek Listeler oluşturulmuştur.
 
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden başarılı olmak için Erasmus+ Genel Toplam Puanın minimum 50 puan olması gerekmektedir. Genel Toplam Puanı 50 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 15.04.2022 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu kendi üniversite e-posta adreslerinden Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr)  yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 15.04.2022 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
  • 15.04.2022 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında Erasmus+ toplam başarı notlarından -10 puan düşülecektir.
  • Asıl listedeki öğrencilerden feragat edenler olması durumunda yedek listedeki öğrencilere hak tanınacaktır. 
Yedek listedeki öğrenciler dilerlerse hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Yedek listeden hareketliliğe hibesiz katılmak isteyenler olması durumunda hibesiz katılım dilekçesini  15.04.2022 tarihine kadar doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 
 
Oryantasyon Programı
 
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan ve yedek listede yer alıp hibesiz katılım dilekçesi dolduran bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
 
Öğrenciler e-postalarını sık sık kontrol etmekle, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bütün duyuruları takip etmekle, koordinatörlük ile iletişim halinde olmakla yükümlüdürler. Aksi durumda oluşabilecek aksaklıklardan (örneğin, e-postasını kontrol etmeyip başvuru tarihini kaçırmak, duyuruları okumayıp herhangi bir gelişmeden haberdar olmamak vb. ) öğrenci sorumludur.
 
 
Sonuç Listeleri: 
 
 
 
Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itiraz dilekçelerini 11.04.2022 saat 17.00’a  kadar  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr)  gönderebilirler.  Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçeler değerlendirilip olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.