Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyum Projesi Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyum Projesi SonuçlarıBaşvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen 2019-1-TR01-KA103-072134 ve 2020-1-TR01-KA103-88753 proje numaralı Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyum projesine  başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 
2020 Yılı Ulusal Ajans Uygulama El kitabında yer alan seçim ölçütleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Seçim Ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.
 
2019-1-TR01-KA103-072134 ve 2020-1-TR01-KA103-88753 proje numaralı Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyum projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek Listeler oluşturulmuştur.
 
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden başarılı olmak için Erasmus+ Genel Toplam Puanın minimum 50 puan olması gerekmektedir. Genel Toplam Puanı 50 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 16.07.2021 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr)  yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 16.07.2021 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
  • 16.07.2021 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında Erasmus+ toplam başarı notlarından -10 puan düşülecektir.
 
Asıl listedeki öğrencilerden feragat edenler olması durumunda yedek listedeki öğrencilere hak tanınacaktır. 
 
Yedek listedeki öğrenciler dilerlerse hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Yedek listeden hareketliliğe hibesiz katılmak isteyenler olması durumunda hibesiz katılım dilekçesini doldurmaları gerekmektedir. 
 
Oryantasyon Programı
 
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.