Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2023 Proje Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
 1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 2. Duyurular


2023 Proje Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları


2023 Proje Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuru sonuçları açıklanmıştır.


2023 Proje Yılı  (2023-1-TR01-KA131-HED-000117251)  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuru sonuçları açıklanmıştır.
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
2023 Proje Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si   (öğrencilerin başvuru bitiş tarihine kadar oluşmuş güncel GANO’su dikkate alınmıştır) alınarak hesaplanan Erasmus+ Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 
2023 Sözleşme Yılı Ulusal Ajans Uygulama El kitabında yer alan seçim ölçütleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Seçim Ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Kontenjanlar Fakülte/Yüksekokul/Enstitü bazında Türkçe ve İngilizce bölümler dikkate alınarak dağılım gerçekleştirilmiştir. 
 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden başarılı olmak için Erasmus+ Genel Toplam Puanın minimum 60 puan olması gerekmektedir. Erasmus+ Genel Toplam Puanı 60 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 04.09.2023-08.09.2023 tarih aralığında programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr) yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 08.09.2023 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğüne elden veya e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 • 08.09.2023 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen asıl listedeki öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında Erasmus+ toplam başarı notundan -10 Puan düşülecektir.
Dikkat: Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar dönemi veya 2024-2025 Akademik Yılı Güz dönemi hareketlilik gerçekleştirebileceklerdir. Öğrencilere dönem tercih hakkı için süre tanınacaktır.

 
Yedek Listede Yer Alan Öğrenciler
 • Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse üniversite kontenjanları dahilinde Erasmus+ Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler. Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak isteyen öğrencilerin 08.09.2023 tarihine kadar Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğüne Hibesiz Katılım Dilekçelerini e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir. Hibesiz Katılım Dilekçesi için Tıklayınız.
 • Hibesiz hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerin Hibesiz katılım başvuru dilekçeleri değerlendirilerek üniversitelerin kontenjanının olması durumunda hareketliliğe katılabileceklerdir.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre öğrenci seçilecektir.
 • Yedek Listede yer alan öğrenci hareketliliğini hibesiz olarak başlatsa dahi Asıl Listede vazgeçen olması ve hibesiz katılım sağlayan öğrenciye sıra gelmesi durumunda öğrenci hibeli bir şekilde hareketliliğe katılım sağlayacaktır.
 • Öğrenci hibesiz katılım dilekçesi sunmasa dahi yedek listeden sıra kendilerinde geldiğinde hareketlilikten hibeli olarak yararlanabileceklerdir.
 • Hibesiz katılım dilekçesi hibeli katılım sırası taraflarına gelmese dahi hareketliliğe katılmak isteyenler içindir. Hibesiz katılım dilekçesi sunup mücbir bir sebep göstermeden hareketliliğe katılmaktan vazgeçen olursa bir sonra Erasmus başvurusundan -10 puan düşülecektir. 
Misafir Olunacak Üniversite Yerleştirmeleri
 • Hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin 30 AKTS (son sınıfta olunması gibi mücbir durumlarda minimum 20 AKTS) ders yükünün olmaması durumunda hareketliliğe katılamaz. Hareketliliğe katılacak olan adayların kazandıkları üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi, kontenjanlarının dolmuş olması veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde kurum sorumlu tutulamaz. Bu durumda, öğrenciden anlaşmamız bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenir, anlaşma bulunamaması veya seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilir.
 • Öğrenciler yukarıda bahsedilen ve onlardan kaynaklanmayan durumlar dışında yerleştirilmiş olduğu üniversiteleri değiştirme hakkına sahip değildirler. Üniversite değişikliği sadece ders eşleşmemesi veya eğitim dilinin İngilizce olmaması durumunda Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin onayı dahilinde yapılabilir.
 • Öğrenciler e-postalarını sık sık kontrol etmekle, Uluslararası Değişim ve İş Birliği Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bütün duyuruları takip etmekle, koordinatörlük ile iletişim halinde olmakla yükümlüdürler. Aksi durumda oluşabilecek aksaklıklardan (örneğin, e-postasını kontrol etmeyip başvuru tarihini kaçırmak, duyuruları okumayıp herhangi bir gelişmeden haberdar olmamak vb.) öğrenci sorumludur. 
   
Oryantasyon Programı
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan ve Yedek Listede yer alıp hareketliliğe hibesiz katılmak isteyen bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Sonuç Listeleri
 
Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itiraz dilekçelerini 01.09.2023 tarihi saat 17.30’a  kadar e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr)  gönderebilirler.  Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçeler değerlendirilip olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.