Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2022 Sözleşme Dönemi Erasmus+ KA-171 Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2022 Sözleşme Dönemi Erasmus+ KA-171 Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı2022-1-TR01-KA171-HED-000080145 numaralı projemiz kapsamında Erasmus+ ders verme hareketliliğine katılmak isteyen personelimiz için Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları E-Devlet Turna Portal Sistemi Üzerinden (https://turnaportal.ua.gov.tr/) 12.01.2024- 07.02.2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru kriterleri ve detaylı bilginin yer aldığı Personel Hareketliliği Rehberi için lütfen tıklayınız. Başvurunuzu yapmadan önce lütfen Personel Hareketliliği Rehberini dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Erasmus+ KA-171 projesi personel ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin üniversitemizde tam veya kısmi zamanlı olarak fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında sözleşme olan personel faaliyetten faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak üniversitemizde çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumdan başvuruda bulunur.

 

KA-171 Erasmus+ Ders Verme hareketliliği projeleri tematik alanı kapsadığından sadece aşağıda belirtilen tablodaki bölümlerde kadrosu bulunan akademik personelimiz başvuruda bulunabilmektedir.

 

 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Erasmus+ Personel Hareketliliği turna portal sistemi üzerinden (https://turnaportal.ua.gov.tr/giris) çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Aşağıda yer alan belgelerin başvuru esnasında eklenmesi gerekmektedir.  

-Yabancı dil sonuç belgesi (zorunlu) 

 -Bedensel engelli ise engelini gösteren rapor 

-Şehit/gazi yakını veya gazi personel ise bunu kanıtlayan belge

-Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler yürütüyorsa bunu kanıtlayan belge

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Erasmus+ eğitim alma ve ders verme hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri için lütfen tıklayınız.

 

KONTENJANLAR

2022 sözleşme dönemi KA-171 Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kontenjan bilgisi için lütfen tıklayınız.

 

HİBELER VE HAREKETLİLİK SÜRELERİ

Hibeler ve Erasmus+ Ders Verme hareketliliği ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı personel hareketliliği rehberi için lütfen tıklayınız.

HİBESİZ KATILIM

Yedek Listede yer alan personel hareketliliğe rektörlük onayı ve üniversitemizin ilgili üniversite ile imzaladığı anlaşma kontenjanı dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilir. 

ÖZEL İHİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.