Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2022 Proje Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2022 Proje Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları2022 Proje Yılı (2022-1-TR01-KA131-HED-000053795) Erasmus+ Staj Hareketliliği  başvuru sonuçları açıklanmıştır.
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
2022 Proje Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Erasmus+ Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur. 
 
2022 Yılı Ulusal Ajans Uygulama El kitabında yer alan seçim ölçütleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Seçim Ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 08.08.2022-12.08.2022 tarih aralığında programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr)  yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. 
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 12.08.2022 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup e-posta yoluyla Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
  • 12.08.2022 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir. 
Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
  • Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse Erasmus+ Staj Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler. Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak isteyen öğrencilerin 12.08.2022 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne Hibesiz Katılım Dilekçelerini elden veya e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir. Hibesiz Katılım Dilekçesi için Tıklayınız. 
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre öğrenci seçilecektir.
  • Yedek Listede yer alan öğrenci hareketliliğini hibesiz olarak başlatsa dahi Asıl Listede vazgeçen olması ve hibesiz katılım sağlayan öğrenciye sıra gelmesi durumunda öğrenci hibeli bir şekilde hareketliliğe katılım sağlayacaktır.
  • Hibesiz katılım dilekçesi hibeli katılım sırası taraflarına gelmese daha hareketliliğe katılmak isteyenler içindir. Hibesiz katılım dilekçesi sunup mücbir bir sebep göstermeden hareketliliğe katılmaktan vazgeçen olursa bir sonra Erasmus başvurusundan -10 puan düşülecektir.  
 
Not: Erasmus+ Staj Hareketliliğinizi 31/07/2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz. Mezun durumunda olan öğrencilerimiz hareketliliklerini mezuniyetten 12 ay içerisinde gerçekleştirmek durumundalar. Aksi takdirde hareketlilikleri geçersiz sayılacaktır. 
 
 
Oryantasyon Programı
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Öğrenciler e-postalarını sık sık kontrol etmekle, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bütün duyuruları takip etmekle, koordinatörlük ile iletişim halinde olmakla yükümlüdürler. Aksi durumda oluşabilecek aksaklıklardan (örneğin, e-postasını kontrol etmeyip başvuru tarihini kaçırmak, duyuruları okumayıp herhangi bir gelişmeden haberdar olmamak vb. ) öğrenci sorumludur.
 
Sonuç Listesi
 
 
Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itiraz dilekçelerini 05.08.2022 saat 17.30’a  kadar  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr)  gönderebilirler.  Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçeler değerlendirilip olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.