Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği BaşvurularıERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU
(2022-1-TR01-KA131-HED-000053795 Numaralı projeye ait hareketlilik duyurusudur.)
 
2022 Sözleşme Dönemi kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm başvuru, seçim ve yerleştirme iş ve işlemleri İstihdamda liyakat ve yetkinliğin artırılması, iş/staj ilanlarının kamuoyu ile etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde paylaşılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılandırılan E-devlet Kariyer Kapısı Platformu üzerinden çevrimiçi bir biçimde gerçekleştirilecektir. Başvuru için gerekli olan belgeler başvuru kılavuzunda belirtilmiş olmakla birlikte söz konusu belgelerin başvuru esnasında portalın ilgili bölümüne pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen tarih aralığı 25/04/2022- 27/05/2022 olup başvurular https://portal.ua.gov.tr sistemi üzerinden alınacaktır. E-devlet Kariyer Kapısı platformu dışında, elden ya da başka yollarla evrak teslimi şeklinde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Söz konusu platformun ilk kez bu yıl alınan başvurular için kullanılması dolayısı ile başvuru gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimize yönelik olarak başvuru süreci bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar yüz yüze ve çevrimiçi alternatifli olarak 29/04/2022 saat 14.00-16.00 arasında Zoom üzerinden çevrimiçi bir biçimde ve ayrıca 18/05/2022 saat 14.00-16.00 arasında üniversitemizde yüzyüze gerçekleştirilecektir. Başvuru dönemindeki tüm işlemler hareketlilik takvimi dahilinde sağlanacaktır. 
 
NOT: Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Seçim Sonuçlarının ilanından sonra, seçim ve yerleştirmeye konu tüm itiraz, başvuru ve talepler erasmus@gelisim.edu.tr mail adresine iletilebilecektir. Öğrencilerimizin hareketliliklerine ilişkin tüm yazışmalarda öğrenci mail adreslerini kullanmaları zorunludur.
 
Zoom Toplantısına Katılın
https://zoom.us/j/95340238730
 
Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • 2022 Proje Yılı kapsamında gerçekleştirilecek hareketliliklere ilişkin koşullar ve kontenjan sayıları ilgili hareketliliğe ait ekte bulunan başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Lütfen başvurunuzu gerçekleştirmeden evvel tüm ilan metnini dikkatle okuduğunuzdan emin olunuz.
  • Başvuru sistemine yüklenecek olan fotoğrafınız dışındaki bütün belgelerin (Transkript, Yabancı Dil Belgesi vb.) “Pdf” formatında olması zorunludur.
  • Bu duyuru kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilikler(Öğrenim ve staj dâhil olmak üzere) 2022-1-TR01-KA131-HED-000053795 Nolu projenin süresi ile sınırlı olup, proje bitiş süresi 31.10.2024’tür.
  • 2022 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2022 olması beklenmektedir.
  • Hem staj hem öğrenim hareketliliğine aynı anda başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda faydalı dökumanlar kısmında yer alan öncelik dilekçesini doldurması gerekmektedir. 
  • Erasmus Öğrenim hareketliliği başvuruları kapsamında anlaşmalı kurumlar arasında tercihler yapılırken anlaşma uyarıları (Anlaşmalı bölümler, ilgili kurumun eğitim dili vb.) ve özel şartlar dikkate alınmalıdır. İlgili açıklamaların dikkate alınmaması sonucunda ortaya çıkması muhtemel sorunlara ilişkin sorumluluk tamamıyla öğrencilere aittir.
  • 2022 sözleşme dönemine ait hibeli kontenjan bilgileri, sözleşme henüz yapılmamış olduğundan tahmini olarak ilan edilmiştir. Kontenjanlar, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize tahsis edilecek ilgili proje yılına ait hibe miktarı netlik kazandıktan sonra değişiklik gösterebilecektir. 
  • İlgili sözleşme dönemine ait kontenjan bilgileri henüz netleşmemiş olması dolayısıyla değerlendirme süreçlerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. Söz konusu gecikmeler, üniversitelerin nominasyon tarihlerinin geçmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle 2022 Sözleşme Dönemi  Erasmus Öğrenim hareketliliği başvuruları kapsamında hareketlilik gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizden Güz dönemi için tercihte bulunanların hareketlilikleri bahar dönemine aktarılabilecektir. Süreçte yaşanacak gecikme ve aksaklıklardan doğacak kayıplardan üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Önemli not: Başvuru esnasında yüklenmesi istenen zorunlu belgeleri (transkript, öncelik dilekçesi (öncelik dilekçesi sadece hem staj, hem öğrenime başvuranlar için zorunludur)) yüklemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Faydalı Dokümanlar

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine ilişkin başvuru kılavuzu için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine ilişkin başvuru kılavuzu için lütfen tıklayınız.

Detaylı Başvuru Takvimi için lütfen tıklayınız.
Öncelik dilekçesi için lütfen tıklayınız

Öğrenim Hareketliliği Başvuru Rehberi İçin Lütfen Tıklayınız. 

Staj Hareketliliği Başvuru Rehberi İçin Lütfen Tıklayınız.