Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları2021-2022 Akademik Yılı (2021-1-TR01-KA131-HED-000003790) Erasmus+ Staj Hareketliliği  Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Erasmus+ Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur. 

2021 Yılı Ulusal Ajans Uygulama El kitabında yer alan seçim ölçütleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Seçim Ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.
 
2021 Erasmus Proje yılı için Üniversitemizin yaptığı proje başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle ilan edilen hibeli kontenjanlar kesin değildir.  Bu nedenle Erasmus+ Staj Hareketliliği için tahmini hibeli kontenjanlar göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek öğrenci listeleri oluşturulmuştur. Kontenjanlar fakülte/yüksekokul/enstitü öğrenci sayıları dikkate alınarak, fakülte/yüksekokul/enstitü bazında eşit olarak dağıtılmıştır.  Üniversitemize tahsis edilecek hibeler doğrultusunda hibeli kontenjanların tahmini kontenjanlardan fazla veya az olması durumunda asıl ve yedek listeler yeniden oluşturulacaktır. 
 
“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım antlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Antlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu antlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”
 
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 16.07.2021 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr)  yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Asıl listede yer alıp programdan faydalanacak olan öğrenciler hibeli kontenjanların henüz netleşmemesi nedeniyle taahhütname doldurup e-posta ile tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. Taahhütname için tıklayınız.
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 16.07.2021 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup e-posta yoluyla Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
  • 16.07.2021 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir. 
 
Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
  • Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse Erasmus+ Staj Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler. Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak isteyen öğrencilerin 16.07.2021 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne Hibesiz Katılım Dilekçelerini e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir. Hibesiz Katılım Dilekçesi için Tıklayınız. 
  • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre öğrenci seçilecektir.
  • Yedek Listede yer alan öğrenci hareketliliğini hibesiz olarak başlatsa dahi Asıl Listede vazgeçen olması ve hibesiz katılım sağlayan öğrenciye sıra gelmesi durumunda öğrenci hibeli bir şekilde hareketliliğe katılım sağlayacaktır.
 
Oryantasyon Programı
 
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Öğrenciler e-postalarını sık sık kontrol etmekle, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bütün duyuruları takip etmekle, koordinatörlük ile iletişim halinde olmakla yükümlüdürler. Aksi durumda oluşabilecek aksaklıklardan (örneğin, e-postasını kontrol etmeyip başvuru tarihini kaçırmak, duyuruları okumayıp herhangi bir gelişmeden haberdar olmamak vb. ) öğrenci sorumludur.
 
 
Dikkat: 2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.
 
 
Sonuç Listesi
 
 
Yedek Liste: 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği YEDEK LİSTE


Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itiraz dilekçelerini 16.07.2021 saat 18.00’a  kadar  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr)  gönderebilirler.  Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçeler değerlendirilip olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.