Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
 1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 2. Duyurular


2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları2021-2022 Akademik Yılı ((2021-1-TR01-KA131-HED-000003790) Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Erasmus+ Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur. 
 
2021 Yılı Ulusal Ajans Uygulama El kitabında yer alan seçim ölçütleri dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Seçim Ölçütlerine ulaşmak için tıklayınız.
 
2021 Erasmus Proje yılı için Üniversitemizin yaptığı proje başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle ilan edilen hibeli kontenjanlar kesin değildir. Bu nedenle Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için tahmini hibeli kontenjanlar göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek öğrenci listeleri oluşturulmuştur. Kontenjanlar fakülte/yüksekokul/enstitü öğrenci sayıları dikkate alınarak, fakülte/yüksekokul/enstitü bazında eşit olarak dağıtılmıştır. Üniversitemize tahsis edilecek hibeler doğrultusunda hibeli kontenjanların tahmini kontenjanlardan fazla veya az olması durumunda asıl ve yedek listeler yeniden oluşturulacaktır. 

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım antlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Antlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu antlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”
 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden başarılı olmak için Erasmus+ Genel Toplam Puanın minimum 60 puan olması gerekmektedir. Erasmus+ Genel Toplam Puanı 60 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 16.07.2021 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr) yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Asıl listede yer alıp programdan faydalanacak olan öğrenciler hibeli kontenjanların henüz netleşmemesi nedeniyle taahhütname doldurup e-posta ile tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. Taahhütname için tıklayınız. 
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 16.07.2021 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 • 16.07.2021 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında Erasmus+ toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.
 • Asıl Listede yer alan ve seçtikleri üniversitelerin yanında * işareti olan öğrenciler ya bölümleri ile uyuşmayan üniversite tercihi yapmış ya da üniversitenin kontenjanı dolmuştur. Bu durumda olan öğrencilerin üniversite değişikliği yapmaları gerekmektedir.
 
 Güz ve Bahar dönemi yani 2 dönem için hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler sadece 1 dönem için hibe almaya hak kazanmış bulunmaktadırlar.  Başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Güz döneminde hareketliliğe katılmak için hak kazanan öğrencilerimizin üniversitelerinin nominasyon tarihinin geçmiş olması durumunda hareketlilikleri bahar dönemine aktarılacaktır. 
 
Dikkat: 2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.
 
 
Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
 • Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse üniversite kontenjanları dahilinde Erasmus+ Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler. Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak isteyen öğrencilerin 16.07.2021 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne Hibesiz Katılım Dilekçelerini e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir. Hibesiz Katılım Dilekçesi için Tıklayınız. Hibesiz hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerin Hibesiz katılım başvuru dilekçeleri değerlendirilerek üniversitelerin kontenjanının olması durumunda hareketliliğe katılabileceklerdir. 
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre öğrenci seçilecektir.
 • Yedek Listede yer alan öğrenci hareketliliğini hibesiz olarak başlatsa dahi Asıl Listede vazgeçen olması ve hibesiz katılım sağlayan öğrenciye sıra gelmesi durumunda öğrenci hibeli bir şekilde hareketliliğe katılım sağlayacaktır.
 
Misafir Olunacak Üniversite Yerleştirmeleri
 
 • Hareketliliğe katılacak olan adayların kazandıkları üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi, kontenjanlarının dolmuş olması veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde kurum sorumlu tutulamaz. Bu durumda, öğrenciden anlaşmamız bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenir, anlaşma bulunamaması veya seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilir.
 • Öğrenciler yukarıda bahsedilen ve onlardan kaynaklanmayan durumlar dışında yerleştirilmiş olduğu üniversiteleri değiştirme hakkına sahip değildirler. Üniversite değişikliği sadece ders eşleşmemesi veya eğitim dilinin İngilizce olmaması durumunda Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin onayı dahilinde yapılabilir.
 • Asıl Listede yer alan ve seçtikleri üniversitelerin yanında * işareti olan öğrenciler ya bölümleri ile uyuşmayan üniversite tercihi yapmış ya da üniversitenin kontenjanı dolmuştur. Bu durumda olan öğrencilerin üniversite değişikliği yapmaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler e-postalarını sık sık kontrol etmekle, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bütün duyuruları takip etmekle, koordinatörlük ile iletişim halinde olmakla yükümlüdürler. Aksi durumda oluşabilecek aksaklıklardan (örneğin, e-postasını kontrol etmeyip başvuru tarihini kaçırmak, duyuruları okumayıp herhangi bir gelişmeden haberdar olmamak vb.) öğrenci sorumludur. 
 
Oryantasyon Programı
 
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan ve Yedek Listede yer alıp hareketliliğe hibesiz katılmak isteyen bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Sonuç Listeleri
 
 
 
 
Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itiraz dilekçelerini 16.07.2021 saat 18.00’a  kadar  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr)  gönderebilirler.  Belirten tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek olup, dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. Dilekçeler değerlendirilip olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.