Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları


2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.


2020-2021 Akademik Yılı (2020-1-TR01-KA103-081560) Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.

Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 
Genel Toplam Puanın hesaplanması sırasında Erasmus Yönergesine istinaden programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -10 puan düşülerek sıralama yapılmıştır.
 
Üniversitemiz Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibeli kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek öğrenci listeleri oluşturulmuştur.
 
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden başarılı olmak için Genel Toplam Puanın minimum 60 puan olması gerekmektedir. Genel Toplam Puanı 60 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
Asıl Listede yer alan öğrencilerin 20.08.2020 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 
Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 20.08.2020 tarihine dair Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 
20.08.2020 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.
 
Güz ve Bahar dönemi yani 2 dönem için hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler sadece 1 dönem için hibe almaya hak kazanmış bulunmaktadırlar.  
 
Bütün dünyayı etkileyen Covid-19’un seyrine göre güz döneminde hareketliliğin sanal hareketlilik olarak devam etmesi durumunda, isteyen öğrenciler sanal hareketliliğe katılabilirler. Sanal hareketlilik için hibe verilmez. Hareketliliğin sanal hareketlilik olarak başlayıp fiziksel hareketliliğe dönüşmesi durumunda fiziksel gerçekleştirilen hareketlilik için hibe verilir. 
 
Covid-19 nedeniyle güz döneminde hareketlilik gerçekleştiremeyen öğrencilerin, isterlerse haklarının bir sonraki döneme aktarılması uygun bulunmuştur.
 
Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse üniversite kontenjanları dahilinde Erasmus+ Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler. Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak isteyen öğrencilerin 20.08.2020 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne gelerek Hibesiz Katılım Dilekçelerini e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) teslim etmeleri gerekmektedir. Hibesiz Katılım Dilekçesi için Tıklayınız.
 
Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre gidecek öğrenci seçilecektir.
 
Yedek Listede yer alan öğrenci hareketliliğini hibesiz olarak başlatsa dahi Asıl Listede vazgeçen olması ve sıra hibesiz katılım sağlayan öğrenciye gelmesi durumunda öğrenci hibeli hareketliliğe katılım sağlayacaktır.
 
Misafir Olunacak Üniversite Yerleştirmeleri
 
Hareketliliğe katılacak olan adayların kazandıkları üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi, kontenjanlarının dolmuş olması veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden anlaşmamız bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecek, seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilecektir.
 
Öğrenciler yukarıda bahsedilen ve onlardan kaynaklanmayan durumlar dışında yerleştirilmiş olduğu üniversiteleri değiştirme hakkına sahip değildirler. Üniversite değişikliği sadece ders eşleşmemesi veya eğitim dilinin İngilizce olmaması durumunda Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin onayı dahilinde yapılabilir.
 
Asıl Listede yer alan ve seçtikleri üniversitelerin yanında * işareti olan öğrenciler ya bölümleri ile uyuşmayan üniversite tercihi yapmış ya da üniversitenin kontenjanı dolmuştur. Bu durumda olan öğrencilerin ders eşleşmesi yapılamadığı takdirde üniversite değişikliği yapmaları gerekmektedir.
 
Oryantasyon Programı
 
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan ve Yedek Listede yer alıp hareketliliğe hibesiz katılmak isteyen bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Sonuç Listeleri
 
 
 
Başarısız Öğrenci Listesi: 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği BAŞARISIZ ÖĞRENCİ LİSTESİ

Başvuru sonuçlarına itirazı olan öğrenciler itirazlarını 17.08.2020 tarihine kadar  e-posta yoluyla (erasmus@gelisim.edu.tr) bildirebilirler.