Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları

gelişim üniversitesi
 1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 2. Duyurular


2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları


2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır.


2019-2020 Akademik Yılı (2019-1-TR01-KA103-064561) Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi

 • 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 • Genel Toplam Puanın hesaplanması sırasında Erasmus Yönergesine istinaden programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -10 puan ve üçüncü kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -20 puan düşülerek sıralama yapılmıştır.
 • 2018–2019 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl Liste oluşturulmuştur.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliğinden başarılı olmak için Genel Toplam Puanın minimum 50 puan olması gerekmektedir. Genel Toplam Puanı 50 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 • Asıl Listeye girmeye hak kazanan öğrencilerin hibe durumu 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğine ait hibe ve kontenjanların Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilmesinden sonra kesinleşecektir.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerin hibe durumunun Ağustos ayında kesinleşmesi nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına Taahütname imzalayıp Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taahütname için Tıklayınız…
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 10.05.2019 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 10.05.2019 tarihine dair Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 • 10.05.2019 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları için Tıklayınız…

Oryantasyon Programı

13.05.2019 tarihi saat 16.00’da
Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan  öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvuruları Genel Toplam Puanından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programının yeri daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılacak olduğunuz ülkelere göre alacağınız hibe miktarları aşağıda belirtilmiştir. 


Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,Portekiz, Yunanistan, 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya,Slovenya, Türkiye 300 400