Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Ek Başvuru Sonuçları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Ek Başvuru Sonuçları


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Ek Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Ek Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.
 
Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
• 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 
• Genel Toplam Puanın hesaplanması sırasında Erasmus Yönergesine istinaden programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -10 puan ve üçüncü kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -20 puan düşülerek sıralama yapılmıştır.
 
• 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl Liste oluşturulmuştur.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
• Asıl Listede yer alan öğrencilerin 20.08.2020 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile (erasmus@gelisim.edu.tr)  yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 
• Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 20.08.2020 tarihine dair Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus e-posta yoluyla Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 
• 20.08.2020 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.
 
•  Bütün dünyayı etkileyen Covid-19’un seyrine göre öğrencinin staj yerinin sanal hareketlilik sunması ve bölümünün sanal staj hareketliliğini onaylaması durumunda öğrencilerin sanal hareketliliğe katılması, sanal hareketlilik sürecinde hibe almaması, ancak hareketliliğin fiziksel hareketliliğe dönüşmesi durumunda fizikse gerçekleştirilen hareketlilik için hibe verilmesi uygun bulunmuştur. 
 
• 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler hareketliliğini 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. 
 
Oryantasyon Programı
 
• Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Sonuç Listesi