Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.


2019-2020 Akademik Yılı  2019-1-TR01-KA-103-064561 numaralı projemiz ve 2019-TR-01-KA-108-067366 numaralı Konsorsiyum Projemiz Kapsamında Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuruları

2019 Proje  Yılı Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliğine katılmak isteyen personelimiz için Erasmus+ Personel Hareketliliği başvurularımız başlamıştır. Personel hareketliliğine başvuruda bulunacak olan personelimizin başvuruları 04.11.2019- 29.11.2019 tarihleri arasında alınacaktır. İlgili tarihlerden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Kimler Başvuruda Bulunabilir? 
 
Personel Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin üniversitemizde tam veya kısmi zamanlı olarak fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında sözleşme olan personel faaliyetten faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak üniversitemizde çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumdan başvuruda bulunur.
Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine sadece Akademik Personelimiz başvuruda bulunabilmektedir.
 
Başvuru Nasıl Yapılır? 
 
Personelimizin başvurularını Persise (https://persis.gelisim.edu.tr/) giriş yaparak Erasmus sekmesi altında yer alan “Erasmus Başvuru” sekmesine tıklayarak online olarak yapmaları gerekmektedir. 
 
Ders verme hareketliliği için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir: 
 
1) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ders vermekle yükümlü personeli olma,
2) Ders Verme Hareketliliği için ikili anlaşmanın olması 
3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS, YÖKDİL) en az 70,0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, PTE vb.) bu puan muadili bir puan almış olmak. (Resmi dili İngilizce olan ülkelerde lisans veya doktora yapmış olan personellerin dil puanı YDS 80 eşdeğeri kabul edilir.)
 
Eğitim alma hareketliliği için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir: 
 
1.Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
2. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, YÖKDİL) en az 50,0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (TOEFL, PTE vb.) bu puan muadili bir puan almış olmak.
 
Not: Başvuruda bulunabilmek için Yabancı Dil Belgenizi Personel Daire Başkanlığına teslim ederek sisteme girmelerini istemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sistem hata verecek ve başvuruda bulunamayacaksınız. 
 
Erasmus Ders Verme Hareketliliği için yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması ve başvuruda bulunacak olan akademik personelin alanı ile ilgili anlaşmalı olduğumuz üniversiteleri seçmesi gerekmektedir. Bu nedenle lütfen başvuru yapmadan önce Erasmus İkili Anlaşmalar listesini gözden geçiriniz.
 
Eğitim Alma Hareketliliğinde kurumlar arası anlaşmanın bulunması zorunlu değildir. Ancak anlaşmalı olmadığımız üniversitede eğitim alma hareketliliğine katılmak isteyen personelimizin başvuru esnasında o kurumdan almış olduğu kabul/davet mektubunu da teslim etmesi gerekmektedir.
 
Personelimizin online başvurusunu tamamlayıp, başvuru formunun çıktısını dekanına/müdürüne/daire başkanına imzalattıktan sonra varsa aşağıda belirtilmiş olan evraklarla birlikte Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.  
 
   -Yabancı Dil Sonuç Belgesi (zorunlu)
   -Kurumlar arası yeni bir anlaşma sağladıysa anlaşmanın kopyası veya anlaşma e-posta onay metni
   -Bedensel engelli ise engelini gösteren rapor
   -Şehit/Gazi yakını veya gazi personel ise bunu kanıtlayan belge
 
Değerlendirme Kriterleri: 
 
ERASMUS+ Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak puanlandırma kriterleri için lütfen tıklayınız. 
 
Kontenjanlar:
 
2019-1-TR01-KA-103-064561 numaralı projemiz kapsamında Üniversite geneli için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Ders Verme Hareketliliği için toplam 14 kişilik kontenjan ve Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için toplam 15 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Yedek listede yer alan personel hareketliliğe rektörlük onayı dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilir.
 

2019-TR-01-KA-108-067366 numaralı Konsorsiyum projemiz kapsamında Üniversite geneli için Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için 4, Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için 4 kontenjan ayrılmıştır. Yedek listede yer alan personel hareketliliğe rektörlük onayı dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilir.
 
Engelli Personel İçin İlave Hibe:
 
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara (belgelendirmek şartı ile) aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
 
Hibeler ve Hareketlilik Süreleri: 
 
Hibeler ve Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Personel Hareketliliği Rehberi için lütfen tıklayınız.. 
 
Erasmus İkili Anlaşma Listesi: 
 
Erasmus İkili Anlaşma Listesi için lütfen tıklayınız.