Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuruları

gelişim üniversitesi
  1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  2. Duyurular


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuruları


Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 26 Şubat – 18 Mart 2019 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.


ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

(2019-1-TR01-KA103-064561 Numaralı projeye ait hareketlilik duyurusudur.)

 
2019 – 2020 Akademik yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları  26 Şubat – 18 Mart 2019 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Formuna OBİS'lerinizdeki Belgeler/ Formlar menüsü altından ulaşabilirsiniz.

Kimler Başvuru Yapabilir?
Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekir. İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Uzaktan Öğretim Programları başvuruda bulunamazlar. Erasmus Öğrenim Hareketliliğine son sınıf öğrencileri başvuruda bulunamaz.

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunacak öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Lisansüstü öğrenciler tez döneminde hareketlilikten yararlanacaksa gidecekleri üniversitede tez danışmanı bulmaları gerekmektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurular her yıl bir sonraki eğitim öğretim dönemi için 1 kez alınmaktadır. Öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından 1 dönem veya 1 Eğitim-Öğretim yılı için faydalanabilir. Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrencilerimizin başvuru sırasında gitmek istediği ülke ve üniversiteleri seçmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin bölümlerimizin anlaşmalı olduğu üniversitelerin yer aldığı
Erasmus İkili Anlaşmalar Listesini incelemeleri gerekmektedir.

Erasmus Staj Hareketliliğine katılacak öğrenciler minimum 2 ay hareketlilik gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Son sınıf öğrencileri de Erasmus Staj Hareketliliğine başvuruda bulunabilirler. Son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan 12 ay içerisinde hareketliliği gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Erasmus Staj Hareketliliğine öğrenci başvurmadan önce staj yapılacak işletmenin belirlenmesi ve kabul mektubu alınması gerekmektedir. Erasmus Staj Hareketliliği en erken 1 Haziran 2019 tarihinde başlayabilir.
Staj yeri bulmanızda yardımcı olması açısından daha önce staj hareketliliği gerçekleştirilmiş olan kurumların listesi için Tıklayınız... Listeden bölümünüz ile bağlantılı olan şirketler ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Başvuru Şartları Nelerdir?
1-      Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, aktif öğrenci olması
2-        a)       Lisans/Ön Lisans için öğrencilerin GANO’larının en az 2.20/4.00 olması
           b)      Yüksek Lisans için GANO’nun en az 2.50/4.00 olması
           c)      Doktora öğrencilerinin GANO’larının en az 3.00/4.00 olması
3- Erasmus Staj Hareketliliğine başvuruda bulunacak öğrencilerin staj yapacakları yerden kabul mektubu alması
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlandığı süre ile yararlanacağı Öğrenim ve Staj Süresinin toplamının 12 ayı geçmemesi
5-  İlk dönem başvuruda bulunacak olan ve henüz üniversitemizde transkripti oluşmamış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu ile başvuruda bulunabilir. Benzer şekilde başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları transkripte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 

Erasmus İngilizce Dil Sınavı
Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimiz, 22.03.2019 tarihi saat 16.00’da İstanbul Gelişim Üniversitesi F Blok İngilizce Ve Rusça Hazırlık Okulu’nda yapılacak olan yazılı sınava katılmak zorundadır. Öğrencilerin sınava girecekleri sınıfların listesi daha sonra ilan edilecektir.
Erasmus İngilizce Dil sınavından Erasmus Öğrenim Hareketliliği için minimum 60 Puan, Erasmus Staj Hareketliliği için ise minimum 50 puan alınması gerekmektedir.


İngilizce örnek sınav konuları için tıklayınız. 
İngilizce sınav örneği için tıklayınız. 

Seçim Kriterleri
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 
Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan*
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere
 
+10 puan
**
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
 katılmama
 -10 puan
 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
 (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne
 azaltma uygulanır)
 
-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
 Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle
 ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere
 mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a
 tekrar başvurması halinde uygulanır)
 
 
-5 puan
 Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz
 girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar
 başvurması halinde uygulanır)
 
-5 puan
 
Yukarıda belirtilmiş olan değerlendirme kriterlerine göre öğrencinin başarılı sayılması için toplam puanın Erasmus Öğrenim Hareketliliği için minimum 60 ve Erasmus Staj Hareketliliği için minimum 50 puan olması gerekmektedir.

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.


Kontenjanlar:
Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği için tahmini hibeli kontenjan sayısı 80 kişidir ve kontenjanlar Erasmus Komisyonu tarafından Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü bazında dağıtılacaktır. Başarı sıralamasına göre Erasmus Staj Hareketliliği tahmini hibeli kontenjanımız üniversite geneli için 25 kişidir.  Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Ağustos ayında tarafımıza tahsis edilecek olan hibeler doğrultusunda kontenjan sayıları kesinlik kazanacaktır.  Yedekte kalan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler.

Anlaşmalı Kurumlar Listesi
Erasmus İkili Anlaşmalar Listesi için lütfen tıklayınız.

HİBELER


 
Ülke Grupları
 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Hibe
Öğrenim (Avro)
Aylık Hibe
Staj (Avro)
 
 
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,
Portekiz, Yunanistan,
 
 
500
 
 
600
 
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya,
Slovenya, Türkiye
 
 
300
 
 
400
 
Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ekonomik Açıdan İmkanları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Erasmus Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.