Dış İlişkiler Koordinatörlüğü -

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları

gelişim üniversitesi
 1.   Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 2. Duyurular


2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları2019-2020 Akademik Yılı (2019-1-TR01-KA103-064561) Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır.

Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 • 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler her bir Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 • Genel Toplam Puanın hesaplanması sırasında Erasmus Yönergesine istinaden programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -10 puan ve üçüncü kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -20 puan düşülerek sıralama yapılmıştır.
 • 2018–2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek öğrenci listeleri oluşturulmuştur.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden başarılı olmak için Genel Toplam Puanın minimum 60 puan olması gerekmektedir. Genel Toplam Puanı 60 altı olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir.
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 • Asıl Listeye girmeye hak kazanan öğrencilerin hibe durumu 2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine ait hibe ve kontenjanların Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilmesinden sonra kesinleşecektir.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerin hibe durumunun Ağustos ayında kesinleşmesi nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına Taahütname imzalayıp Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taahütname için Tıklayınız…
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerin 10.05.2019 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 10.05.2019 tarihine dair Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 • 10.05.2019 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.
 • Güz ve Bahar dönemi yani 2 dönem için hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler sadece 1 dönem için hibe almaya hak kazanmış bulunmaktadırlar.
 
Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 • Yedek listede yer alan öğrencilerimiz isterlerse üniversite kontenjanları dahilinde Erasmus+ Hareketliliğine hibesiz olarak katılabilirler. Hareketliliğe hibesiz olarak katılmak isteyen öğrencilerin 10.05.2019 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne gelerek Hibesiz Katılım Dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Hibesiz Katılım Dilekçesi için Tıklayınız.
 • Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde yedek listede yer alan en yüksek puan alan adaylar içerisinden, vazgeçen aday ile aynı Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde öğrenim gören adaya yer verilecektir. İlgili fakülteden gidecek öğrenci olmaması durumunda yedek listedeki en yüksek puan sıralamasına göre gidecek öğrenci seçilecektir.
 • Yedek Listede yer alan öğrenci hareketliliğini hibesiz olarak başlatsa dahi Asıl Listede vazgeçen olması ve sıra hibesiz katılım sağlayan öğrenciye gelmesi durumunda öğrenci hibeli hareketliliğe katılım sağlayacaktır.
Misafir Olunacak Üniversite Yerleştirmeleri
 • Hareketliliğe katılacak olan adayların kazandıkları üniversiteler tarafından başvurularının kabul edilmemesi, kontenjanlarının dolmuş olması veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden anlaşmamız bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecek, seçim yapılmaması durumunda ise, başvurusu iptal edilecektir.
 • Öğrenciler yukarıda bahsedilen ve onlardan kaynaklanmayan durumlar dışında yerleştirilmiş olduğu üniversiteleri değiştirme hakkına sahip değildirler. Üniversite değişikliği sadece ders eşleşmemesi veya eğitim dilinin İngilizce olmaması durumunda Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin onayı dahilinde yapılabilir.
 • Asıl Listede yer alan ve seçtikleri üniversitelerin yanında * işareti olan öğrenciler bölümleri ile uyuşmayan üniversite tercihi yapmış bulunmaktadırlar. Bu durumda olan öğrencilerin ders eşleşmesi yapılamadığı takdirde üniversite değişikliği yapmaları gerekmektedir.
Oryantasyon Programı
 • 13.05.2019 tarihi saat 16.00’da Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan ve Yedek Listede yer alıp hareketliliğe hibesiz katılmak isteyen bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programının yeri daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.