DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları ile öğrenci ve personelinin yurtdışı hareketlilik olanaklarını artırmaktadır.

Üniversitemiz Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları ile öğrenci ve personelinin yurtdışı hareketlilik olanaklarını artırmaktadır.

igü, erasmus, igüerasmus

Üniversitemiz AB Projeleri kapsamında çeşitli sayıda projeler gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri de KA-108 Erasmus+ Yükseköğretim hareketlilikleridir.

Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu uluslararası staj yerleştirmelerini kolaylaştırmakta, akademik ve idari hareketlilikleri artırmaktadır. 
 
Hareketlilik Konsorsiyumu, Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf, federasyon ve ticaret odaları gibi kurum ve kuruluşların, uluslararası öğrenci staj yerleştirmesini kolaylaştırmak, üniversite-STK-sanayi işbirliğini geliştirmek, yükseköğretim kuruluşlarının akademik ve idari hareketliliklerini artırmak amacı taşımaktadır. 

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumlarının Kuruluş Amaclarından biri karşılıklı tecrübe paylaşımını artırmaktır. 

Konsorsiyumların genel amacı; üniversite-STK-sanayi ve meslek temsilcilerinin karşılıklı tecrübe paylaşımı ve geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası iletişim ağı kurmaları planlanmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrenci-personelinin daha fazla uluslararası projelerden yararlanması, öğrencilerinin staj olanağının genişletilmesi, daha fazla akademik ve idari personelinin yurtdışı olanaklarından yararlanmasını sağlamak amacıyla 2019 yılından itibaren iki farklı Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumuna dahil olmuştur. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin dahil olduğu her iki konsorsiyum AB tarafından akredite edilmiş ve fonlanmıştır. Bu kapsamda daha fazla İGÜ öğrenci ve personeli AB fonlarından yararlanarak Avrupa'da hareketliliğe katılarak deneyim kazanma imkanı elde edecektir.

İGÜ, Erasmus+ Hareketlilik Konsorsiyumlarından biri olan ve bu kapsamda fonlanan  KA-108 "  Küçük Adımlar ve Büyük Sonuçlar" projesi kapsamında hareketliliğe katılacak öğrenci ve personelini seçmiş bulunmaktadır.  

Bu kapsamda 7 öğrencisini Erasmus+ Staj Hareketliliğine, 4 akademik personelini Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine ve 4 İdari Personelini Erasmus+ Eğitim Alma hareketliliğine hibeli olarak katılmak için seçmiş bulunmaktadır. Bu konsorsiyumun kuruluş amacı, özellikle iletişim ve medya alanında konsorsiyum ortaklarının öğrencilerini staj hareketliliği ve akademik/idari personelinin ders verme/eğitim alma hareketliliği kapsamında desteklemektir. 

 

 
 

Düzenleme Tarihi: 15 09 2020