DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları ile öğrenci ve personelinin yurtdışı hareketlilik olanaklarını artırmaktadır.

Üniversitemiz AB Projeleri kapsamında çeşitli sayıda projeler gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri de KA-108 Erasmus+ Yükseköğretim hareketlilikleridir.

Haber Arşivi