DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KA-108 Küçük Adımlar Büyük Sonuçlar projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği Sonuçları


Başvuruların Değerlendirilme Yöntemi
 
KA-108 Küçük Adımlar Büyük Sonuçlar projesi Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerin Yabancı Dil Notunun %50’si ve Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) %50’si alınarak hesaplanan Genel Toplam Puanlarına göre öğrenciler içerisinde kendi aralarında sıralanarak listeler oluşturulmuştur.
 
Genel Toplam Puanın hesaplanması sırasında Erasmus Yönergesine istinaden programdan ikinci kere faydalanacak olan öğrencilerimizin Genel Toplam Puanından -10 puan düşülerek sıralama yapılmıştır.
 
KA-108 Küçük Adımlar Büyük Sonuçlar projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği kontenjanları göz önünde bulundurularak, Asıl ve Yedek Liste oluşturulmuştur.
 
Asıl Listede Yer Alan Öğrencilerin Yapması Gerekenler
 
Asıl Listede yer alan öğrencilerin 20.08.2020 tarihine kadar programdan faydalanıp, faydalanmayacakları hususunu Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 
Asıl Listede yer alan öğrencilerden hakkından feragat edenler olması halinde 20.08.2020 tarihine dair Feragat Dilekçesi doldurup Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat Dilekçesi için Tıklayınız…
 
20.08.2020 tarihine kadar hareketlilikten faydalanıp faydalanmayacağını bildirmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır ve mücbir bir sebep göstermedikleri takdirde bir sonraki Erasmus+ Hareketliliği başvurularında toplam başarı notundan -10 puan düşülecektir.

Oryantasyon Programı
 
• Erasmus Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler için Online Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Oryantasyon programında hareketlilik süreci ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılacaktır. Erasmus Oryantasyon Programına Asıl Listede yer alan bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Programa mücbir bir sebep göstermeden katılmayan öğrencilerin bir sonraki Erasmus başvurularından -5 puan düşülecektir. Oryantasyon Programı ile ilgili detaylar  daha sonra öğrenciler ile paylaşılacaktır.
 
Sonuç Listesi
 
 
 

10 Ağustos 2020 Pazartesi