DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Sonuçları Açıklanmıştır

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği programı kapsamında Ders Verme Hareketliliği için 26 personel, Eğitim Alma Hareketliliği için de 22 personel başvurmuştur. Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği için başvuran 26 adaydan 7 aday, Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği için başvuran 22 adaydan 10 aday ilgili programa hibeli olarak katılmak için hak kazanmıştır.

Asıl Listede yer alan personelin hareketliliğe katılıp katılmayacağını 18 Mart 2019 tarihine kadar ofisimize bildirmesi gerekmektedir. Asıl listede yer alan personelden hareketliliğe katılmaktan vazgeçen olduğu taktirde yedek listede yer alan personele hak tanınacaktır. 

Yedek listede yer alan personel rektörlük onayı dahilinde hareketliliğe hibesiz   olarak katılabilir.

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Sonuçları İçin Tıklayınız…
2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları İçin Tıklayınız…

Hareketliliğe hak kazanan personelimiz sonraki aşamalarla ilgili Personel Hareketliliği Rehberi’nden detaylı bilgi edinebilir.
 


Sınav sonuçlarına itirazların alınması:  8 Mart-15 Mart 2019
Sınav itirazların değerlendirilerek başvuru sonuçlarının son halinin ilan edilmesi: 22 Mart 2019

8 Mart 2019 Cuma