DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Erasmus Programı ile AB ülkelerine giden öğrencilerden sağlık sigortası belgesi istenmekte, sağlık sigortası belgesi olmadığı durumlarda öğrencinin gittiği ülkede sağlık sigortası yaptırması istenmektedir.

Türkiye’de çalışan ya da emekli anne babaların vesayetinde olan çocuklar, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olan bir ülkede eğitim için bulundukları sürede de SGK haklarında bir kesinti olmamakta ve yurtdışında da sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler.

Öğrencinin bu hakkından yararlanabilmesi için SGK’dan AT-11 belgesi alması gerekmektedir.

 

Gerekli belgeler:

1)     Öğrenci SGK çalışanı çocuğu ise şu belgeleri bağlı bulunduğunuz SGK şubesine vermelisiniz:

-          Kimin SSK’sını kullanıyorsanız, o kişiye ait vizite kağıdı ve sizin adınıza vizite kağıdı

-          Yurtdışında kalacağınız süreyi kapsayan hesap fişi (işyeri muhasebesinden alınıyor – 1 yıllık süreli olabiliyor)

-          Gidilecek üniversiteden gelen kabul mektubu

-          Kendi üniversitenizden alınan Erasmus öğrencisi olduğunu bildiren belge

-          Çalışanın kimlik fotokopisi

-          Kendinizin kimlik fotokopisi

 

2)     Emekli yakını için

-          Aktif durumda olan öğrenci sağlık karnesi

-          Emekli maaşının yattığı bankadan alınmış belge

-          Kendi üniversitenizden alınan Erasmus öğrencisi olduğunu bildiren belge

-          Çalışanın kimlik fotokopisi

-          Kendinizin kimlik fotokopisi