DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ

Son başvuru tarihi:

15 Ağustos

 

Kimler başvurabilir?

Adayların lise son sınıfta bulunmaları veya mezun durumda olmaları şartı ile,

a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğduğunda Türk vatandaşı olup, TC İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni olanlar ile bunların bu belgeye kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5023 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin Belge sahibi olanlar,
c)  TC veya KKTC uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
ç)  Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler
emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla lisans ve ön lisans düzeyinde üniversitemiz programlarında öğrenim yapmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

 

Üniversiteye Kayıt ve kabul Şartları

 (1) Öğrencinin kendi ulusal sınavlarını başarmış mezun veya mezun olma durumunda, not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması

(2) Uluslararası sınavlarda;

a- SAT:  1600 puan üzerinden 1000 puan,

b- Tawjihi: 100 üzerinden 60 puan,

c- GCE: en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere iki konuda A seviyesinde olmak,

d- Baccalaureat Libanais: 100 üzerinden 60 puan,

e- International Baccalaureate: Uluslar arası Bakalorya Diplomasına sahip ve diploma notu en az 20 puan,

f- Gaokao: 750 üzerinden 400 puan,

g- Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye) :Suriye'de yapılan Bakalorya, sınavında 240 üzerinden 120 puan,

h- Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran) :İran'da lise diploma notu 20 üzerinden 15 puan,

ı- Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 70 puan,

almış olması gerekmektedir.

(3) Öğrenim ücreti dışında Türkiye'de öğrenimini sürdürecek olanakların bulunması,

(4) Yılık öğrenim ücreti olan Lisans için 10.000 önlisans için 5.000.-$+KDV ödeyebilmesi,

gerekmekte olup bu şartlar belgelenmelidir.

 

 

Eğitim Dili

Üniversitemizin eğitim dili Türkçedir, bu nedenle başvuruda bulunacak yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Üniversitemiz ‘Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yeterliliğini tanımaktadır (YÖS'ten en az 55 puan almak gerekmektedir).

 

İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Psikoloji, Uygulamalı Çevirmenlik,   bölümlerimizin eğitim dili İngilizcedir. IELTS (min.6,5), TOEFL (min.80) gibi uluslararası İngilizce yeterlilik sınavları üniversitemiz tarafından tanınmakta olup üniversitemizin gerçekleştireceği İngilizce yeterlilik sınavından da faydalanabilirsiniz.

 

Not: İngilizce yeterlilik sınavı Eylül ayında gerçekleştirilmektedir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Eğitim Ücreti

Ön Lisans (Meslek Yüksek Okulu) ücreti: 5000 $ +KDV

Lisans (4 Yıllık Fakülte) ücreti: 10000 $ +KDV

Ücretlerimiz tüm bölümler için geçerlidir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

§  Başvuru formu

§  Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerden alınmış lise diplomasının orijinali ve Türkçe yeminli tercümesi (yeminli ise yurtdışında yapılmış olabilir) 

§  Geçerli sınav sonuç belgesi (Türkçe yeterlilik belgesi)

§  Pasaport

§  Fotoğraf

 

§  Başvurusu kabul edilen öğrencinin ön kayıt sırasında ön lisans program ücretinin 1000 $’ı ve lisans program ücretinin 2000 $’ı tahsil edilecektir. Ödemenin yapılacağı üniversite hesap bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Albaraka Türk;

USD HESABI: 
TR130020300000649934000031

 

Yabancı Uyruklu Öğrencinin Yükümlülükleri

(a) Geçerli pasaport ve giriş vizesi alarak Türkçe yeterlik sınavına katılmakla,
(b) Üniversitemize kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenci, öğrenim için geçerli"Meşruhatlı ikamet tezkeresi" almakla,
(c) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,
(ç) Öğrenimleri süresince ikamet süreleri biten öğrencilerin 15 gün içinde ikametlerini uzatmak veya ikamet tezkerelerini yenilemekle,
(d)Türkiye'de bulunan yabancıların Türk kanunlarına göre gerekli işlemler yapmak ve belgeleri almakla,
(e) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
(f) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler.

 

Faydalı Linkler

YÖS ile ilgili detaylı bilgi için internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz 

https://www.yossinavi.com/

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Düzenleyen Üniversiteler:
https://www.metropoldershaneleri.com/yos-sat/2013-yilinda-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-yos-duzenleyecek-olan-universiteler.html

Yabancıların Tabi Olduğu Vize Rejimi için T.C. Dış İşleri Bakanlığı’nın sayfasını ziyaret edebilirsiniz: 

https://www.mfa.gov.tr/yabancilarin-tabi-oldugu-vize-rejimi.tr.mfa