2015-2016 Dönemi Staj Hareketliliği

2015-2016 Dönemi staj hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilerimizin 14.12.2015 tarihi itibari ile fakülte/yüksekokul koordinatörlerine başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte/Yüksekokul Koordinatörleri:

Yrd.Doç.Emre Ergüven                           İktisadi  İdari ve Sosyal  Bilimler fakültesi

Arş.Görv.Nihal Ekici                                Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğrt.Görv.Selim Öğüt                             Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Arş.Görv.Cüneyt Seydioğlu                   Beden  Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Arş.Görv.Mehmet Sinan Tam                 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Öğr. Görv. Ebru Cengiz                           Sağlık Bilimleri  Yüksekokulu

Öğrt.Görv.Fırat Demirkol                         İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Arş.Görv.Vedat Karaman                         Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Başvuru kriterleri:

•  “2015-2016 Erasmus El  Kitabı’na bağlı kalınarak “Learning Agreement for Traineeship” çerçevesinde staj hareketliliği gerçekleştirilecektir.

•  Staja gidecek öğrencilerin daha önce  başvuru yapmış olmaları ve yabancı dil sınavına katılmış olmaları gerekmektedir.

•Daha önce staj hareketliliğinde bulunmuş öğrenciler kabul edilmeyecek olup, mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış olsalar dahi, faaliyetten yararlanamayacaklardır.

 

  Fotograf Galerisi