Mevlana

Mevlana, Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimiyle kurulan bir uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programıdır.

Mevlana Değişim Programı, “yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini” öngörmekte ve 2013 yılı içerisinde uygulamaya girmesi beklenmektedir.

Programının işleyişine ilişkin ayrıntılar henüz belli olmamıştır. Ancak, Programın büyük ölçüde, Bologna Süreci hedeflerini gözeten, Avrupa Birliği’nin Erasmus Değişim Programı ile benzer özelliklere sahip olacağı öngörülmektedir.

Mevlana Programı ile ilgili olarak YÖK tarafından yayınlanan yönetmelik için tıklayınız

İletişim

Mevlana Koordinatörü  /
Mevlana Koordinatörlüğü /  
Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Kat

Telefon:                     +90 212 422 70 00     Dahili: 249
Faks:                          +90 212 422 74 01
E-mail:                       mevlana@gelisim.edu.tr