Yurt Dışı Kurumlardan Yatay Geçiş

YÖK’ün 16.11.2015 tarihli ve 75850160-301.02-1090 sayılı kararı gereği bahar döneminde yurtdışından (KKTC Dahil) yatay geçiş kabul edilmemektedir. 
 
 
Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçişlerde not ortalamasına yönelik herhangi bir başarı şartı aranmamaktadır; ancak, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Merkezi yerleştirme puanlarının karşılaştırılmasında öğrencinin halen kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait puanı ve puan türü ile yatay geçiş yapmak istediği diploma programının aynı öğretim yılına ait taban puanı ve puan türü esas alınır.
 
Yatay geçiş başvurularında öğrencinin önceki dönemlere ait başarısız derslerinin olması yatay geçiş için engel oluşturmaz.
 
Yurt dışından yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi internet sitemizde açıklanmış olan yurt dışı yatay geçiş kontenjanlar dahilinde yapılır. Başvuru yapmadan önce, sayfamızın alta kısmında yer alan kontenjanlar bağlantısını kontrol etmeyi lütfen unutmayınız.
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yurt dışından yatay geçiş için diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 
Merkezi yerleştirme puanıyla, yurt dışı yatay geçiş kontenjanlar dahilinde yapılan yatay geçişler için yarıyıl ve sınıf sınırlandırılması bulunmamaktadır.
 
Aynı puan türü ile yapılan yatay geçişlerde, önceden başarılı olunan dersler muafiyet komisyonunca değerlendirildikten sonra, öğrenci kaldığı sınıftan devam ederken; farklı puan türü ile yapılan yatay geçişlerde ise, yine önceden başarılı olunan dersler muafiyet komisyonunca değerlendirildikten sonra, öğrenci ilk yıldan başlatılır.